#WoleMole - 5 Zasad 

Pierwsza zasada jest taka:

Oswój z książkami niemowlaka

Zasada druga:

Specjalne miejsce do czytania do was mruga

Zasada trzecia, jasna sprawa:

Czytanie to świetna zabawa!

Zasada czwarta:

Książka wspólnie czytana jest najwięcej warta

Zasada numer pięć:

Nie zawsze na czytanie jest chęć